BERSAMA IMKL MENJANA PEMANDUAN BERHEMAH

Latarbelakang

IMKL Setapak merupakan Institut Memandu milik Syarikat Telatin Mewah Sdn.Bhd. Namanya adalah diilhamkan dari singkatan nama Institut Memandu Kecemerlangan Latihan dan Setapak adalah lokasi tempat Institut beroperasi. Telatin Mewah Sdn. Bhd adalah syarikat milik bumiputera yang telah di tubuhkan berdaftar di bawah Akta syarikat (No. Pendaftaran 309496-P).

IMKL Setapak mula beroperasi pada bulan November 2006 di bawah pengawasan Jabatan Pengangkutan Jalan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Penubuhannya adalah bagi menyahut usaha kerajaan untuk melahirkan pemandu yang terlatih dan berhemah di jalanraya.

IMKL Setapak telah dibina menepati spesifikasi Pelan Susunatur Litar Institut Memandu Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) Malaysia Product Name yang terkini dan merupakan antara Institut Memandu yang mempunyai kemudahan prasarana sepertimana yang diperlukan oleh JPJ.


Gabungan tenaga pengurusan dan staf operasi yang berpengalaman dalam bidang perlesenan pemandu memberi satu kelebihan kepada syarikat. Di dalam dunia pasaran yang kompetitif ini, IMKL berkeyakinan untuk terus maju dan berdaya saing untuk menjadi antara institut memandu yang terunggul di Kuala Lumpur.